Contact details

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO
SKAWA SA

34-100 Wadowice
ul. dr. J. Putka 1

tel. +48 33 823-30-71, 72

skawa@skawa.com.pl
export@skawa.com.pl

NIP 551-17-50-265
Regon 070791487
BDO 000014275

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy KRS 0000148701
Kapitał Zakładowy wynosi 34 100 000 PLN i został opłacony w całości.