Zadanie prewencyjne poprawiające bezpieczeństwo pożarowe

 

W ZPC SKAWA SA dbamy o bezpieczeństwo pożarowe.
W ostatnich dniach zakończono zadanie mające na celu poprawę
bezpieczeństwa poprzez zainstalowanie czujek
w magazynie dokumentów oraz zainstalowanie elektrotrzymaczy
do drzwi przeciwpożarowych
i podłączenie ich do firmowego systemu alarmowego.


Zadanie zostało sfinansowane z Funduszu Prewencyjnego PZU.