Informacja o wyborze podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy

Zarząd ZPC „SKAWA” SA informuje Akcjonariuszy, że na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „SKAWA” SA, które obyło się 24 lipca 2020 r. podjęło uchwałę nr 9 o wyborze Banku PKO SA – Biuro Maklerskie /KRS 0000014843/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej nr 18, jako podmiotu wyznaczonego do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki.

Prosimy o bieżące dokonywanie aktualizacji Państwa danych zawartych w Księdze Akcyjnej.