Ogłoszenia dla Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „SKAWA” SA
10 lipca 2021 r.

MSiG 111/2021 (6256) z 11 czerwca 2021 r poz.37456

TREŚĆ OGŁOSZENIA
 


OGŁOSZENIE O PRZYMUSOWYM WYKUPIE AKCJI

MSiG 141/2021 (6286) z 23 lipca 2021 r.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

 


Informacja o cenie 1 akcji Spółki ZPC SKAWA SA podlegającej przymusowemu wykupowi

MSiG 208/2021 (6353) poz. 66739 z dnia 26.10.2021 r.

TREŚĆ OGŁOSZENIA