Ogłoszenia i informacje dla Akcjonariuszy ZPC SKAWA SA

 • ZPC SKAWA SA prowadzi Księgę Akcyjną zawierającą nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę  i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, liczbę akcji, numery akcji.
  W związku z ochroną danych osobowych (RODO), przekazujemy informację w jakim celu i w jaki sposób ZPC SKAWA SA przetwarza Państwa dane osobowe oraz jakie przysługują Państwu prawa w tym zakresie.

  W najbliższym czasie na stronie internetowej Spółki publikowane będą informacje w sprawie dematerializacji akcji  i wezwania do składania dokumentów akcji.
  W związku z powyższym prosimy o bieżące przeglądanie strony internetowej.
   

 • W przypadku konieczności zmiany danych osobowych w Księdze Akcyjnej (zmiana nazwiska, adresu), jak również
  w przypadku nabycia prawa do akcji Spółki w wyniku postępowania spadkowego, należy skontaktować się
  z sekretariatem Zarządu Spółki - Wadowice, ul. Młyńska 66, tel. +48 33 823-30-71.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „SKAWA” SA

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki ZPC „SKAWA” SA ze Spółką „SKAWA-BIS” Sp. z o.o.

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki ZPC „SKAWA” SA ze Spółką „SKAWA-BIS” Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółek ZPC SKAWA SA i SKAWA-BIS Sp. z o.o.

Informacja dla Akcjonariuszy dotycząca przymusowego wykupu akcji

Informacja o cenie 1 akcji Spółki ZPC SKAWA SA podlegającej przymusowemu wykupowi

Ogłoszenie o przymusowym wykupie akcji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC SKAWA SA

Informacja o wyborze podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy

OGŁOSZENIA w oparciu o KSH