Dane kontaktowe

Zakłady Przemysłu Cukierniczego SKAWA SA

34-100 Wadowice
ul. dr. J. Putka 1

tel. 33 823-30-71, 33 823-30-72       

skawa@skawa.com.pl
export@skawa.com.pl

NIP 551-17-50-265
Regon 070791487
BDO 000014275

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy KRS 0000148701
Kapitał Zakładowy wynosi 34 100 000 PLN i został opłacony w całości.

Ogłoszenia i informacje dla Akcjonariuszy ZPC SKAWA SA
 

Zakłady Przemysłu Cukierniczego „SKAWA” S.A. posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu
art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118).

Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy

Sklep firmowy

34-100 Wadowice
ul. dr. J. Putka 1
wejście od ul. Błonie
tel. 33 823-30-71 w. 120
sklep@skawa.com.pl

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
sobota: 7.00 - 14.00