1909

Początek fabrycznego cukiernictwa

Początki produkcji cukierniczej w Wadowicach sięgają 1909 roku i są związane z działalnością Jana Niewidowskiego, którego staraniem uruchomiono pierwszą na tym terenie produkcję opłatków na skalę przemysłową.

1921

Firma MAFO

Jan Niewidowski zawiązał spółkę i utworzył firmę MAFO - Małopolska Fabryka Opłatków w Wadowicach. Wspólnikami i właścicielami firmy po 1/3 części zostali: Jan Niewidowski, Józef Jaremkiewicz i Wojciech Mirocha. W 1925 roku ze spółki wystąpił Wojciech Mirocha, sprzedając swoją część po połowie pozostałym właścicielom.

1926

Fabryka Wojciecha Mirochy

Wojciech Mirocha zakupił w okolicy MAFO kawałek gruntu i wybudował małą parterową fabrykę opłatków i andrutów i zarejestrował ją pod nazwą: "Fabryka Opłatków i Andrutów Wojciecha Mirochy w Wadowicach".

1939

Okupacja niemiecka

Po zajęciu Wadowic przez okupanta obie fabryki pozostały w rękach dotychczasowych właścicieli. Fabryki pracowały w ograniczonym czasie i wykonywały małą produkcję. Piątego lutego 1941 roku obie fabryki opłatków i andrutów przejęte zostały pod zarząd niemiecki i otrzymały jedną wspólną nazwę: "Keks, Waffel - und Zuckerarenfabrik unter komissarischer Leitung in Wadowitz."

1947

Podział fabryki MAFO

Po dokonaniu rozliczenia majątkowego, z fabryki MAFO powstały dwie firmy: "Wytwórnia Wafli MAFO Władysławy Hanusiakowej" oraz "Fabryka Cukrów i Opłatków Marii Łazarskiej".

1951

Zmierzch prywatnego cukiernictwa fabrycznego

1 kwietnia Wytwórnia Wafli MAFO jak i Fabryka Cukrów i Opłatków, na podstawie dobrowolnych umów, przeszły w dzierżawę do Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Wadowicach i utworzyły Zakład Piekarniczo - Cukierniczy.

1954

Przymusowy zarząd i upaństwowienie fabryk

Na podstawie Zarządzenia Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła wprowadzono w wadowickich fabrykach przymusowy zarząd państwowy. Zarządcą fabryk zostały Krakowskie Zakłady Przemysłu Terenowego. W grudniu 1955 roku Wojewódzki Zarząd Przemysłu w Krakowie podjął decyzję o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Wadowickie Zakłady Spożywcze Przemysłu Terenowego".

1971

Zakończenie budowy zakładu przy ul. Putka

W połowie kwietnia 1971 roku zakończono II etap budowy zakładu przy ul. Składowej (obecnie dr. J. Putka), przekazując do użytku magazyn wyrobów gotowych, włączono także do eksploatacji wysokozmechanizowaną linię produkcyjną wypieku listków waflowych.

1973

SKAWA po raz pierwszy

Z inicjatywy Dyrektora Tadeusza Mleczki Samorząd Robotniczy przyjął dla Wadowickich Zakładów Przemysłu Terenowego nazwę "SKAWA". Oficjalnie pod tą nazwą załoga wystąpiła na manifestacji i defiladzie w dniu 1 maja 1974 roku. Działalność tych zakładów zakończyła się 31 grudnia 1975 roku. Od stycznia 1976 roku zakłady podporządkowane zostały Śląskim Zakładom Przemysłu Cukierniczego w Siemianowicach Śląskich.

1980

Skawa częścią Olzy

Od 1 stycznia ze Śląskich Zakładów wyodrębniono Zakłady "Olza" w Cieszynie i Zakłady "SKAWA" w Wadowicach, tworząc z obu przedsiębiorstwo pod nazwą Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Olza" w Cieszynie.

1982

ZPC Skawa samodzielnym przedsiębiorstwem

Rok 1982 wieńczy sukcesem starania kierownictwa, POP i Rady Pracowniczej o usamodzielnienie zakładu. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Zarządzeniem Nr 72 z 27 maja 1982 r. utworzył nowe przedsiębiorstwo pod nazwą Zakłady Przemysłu Cukierniczego "SKAWA" w Wadowicach, w skład którego wchodziły trzy obiekty produkcyjne na terenie Wadowic. Główny zakład przy ul. Składowej 3, przemienionej później na ul. dr. Józefa Putka 1 stanowił Zakład Nr 1 i w nim mieściła się siedziba zarządu przedsiębiorstwa.

1991

Zakup budynków przy ul. Młyńskiej

W 1991 roku został zakupiony obiekt likwidowanej filii Krakowskiego Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej w Wadowicach przy ul. Młyńskiej 68a (obecnie ul. Młyńska 66), który został przekształcony w Zakład Nr 2.

1997

Przekształcenie ZPC SKAWA w Spółkę Akcyjną

Lata 1990-1997 były dla ZPC SKAWA czasem dynamicznego rozwoju i przeobrażeń - przede wszystkim w wyniku procesu prywatyzacji, zapoczątkowanego już w 1994 roku poprzez złożenie odpowiedniego wniosku u Wojewody Bielskiego. Przedsiębiorstwo ZPC SKAWA zostało przekształcone w dniu 1 marca 1997 roku w spółkę akcyjną.

2004

Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000

W lutym 2004 roku firma otrzymała Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. Posiadanie tego certyfikatu zobowiązuje nas do nieustannego doskonalenia systemu i podnoszenia jakości oferowanych wyrobów.

2018

Nowa hala przy ul. Młyńskiej

W 2018 roku oddano do użytku nową halę, w której została uruchomiona nowa linia do produkcji herbatników. W następnym roku produkcja pozostałych wyrobów została przeniesiona do nowej hali.

2022

Nowa siedziba firmy

1 lipca Spółka przeniosła swoją siedzibę na ul. Młyńską 66 w Wadowicach.

Powyższa galeria prezentuje autentyczne zdjęcia pochodzące z archiwum ZPC SKAWA SA