Aktualności

Zadanie prewencyjne poprawiające BHP oraz bezpieczeństwo pożarowe – Z myślą o bezpieczeństwie.


W ZPC SKAWA S.A. dbamy o bezpieczeństwo i higienę pracowników oraz o bezpieczeństwo pożarowe.

W październiku br. zakończono zadanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego poprzez zainstalowanie czujki pożarowej w pomieszczeniu ładowania wózków widłowych i akumulatorów, montaż kamer w magazynie surowców i opakowań oraz podłączenia ich do firmowego systemu alarmowego oraz systemu monitoringu.
Zakupiono wannę ociekową zabezpieczającą przed rozlaniem się substancji palnych oraz sprzęt ochrony dla pracowników w celu zapewnienia im bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac na wysokościach.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków prewencyjnych PZU.