Informacja o wyborze podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy

Zarząd ZPC „SKAWA” S.A. informuje Akcjonariuszy, że na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „SKAWA” S.A., które obyło się 24 lipca 2020 r. podjęło uchwałę nr 9 o wyborze Banku Pekao SA – Biuro Maklerskie Pekao /KRS 0000014843/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej nr 18 jako podmiotu wyznaczonego do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki.

Uwaga!
Z dniem 2.10.2023 roku nastąpiła zmiana adresu siedziby Biura Maklerskiego Pekao na: 
ul. Żubra 1 , 01-066 Warszawa