Dla akcjonariuszy

Dane kontaktowe:

ZPC SKAWA S.A.

Dział Zarządzania i Spraw Pracowniczych

ul. Młyńska 66, 34-100 Wadowice

telefon +48 33 823-30-71 wew. 109

W związku z ochroną danych osobowych (RODO), przekazujemy informację w jakim celu i w jaki sposób ZPC SKAWA S.A. przetwarza dane osobowe Akcjonariuszy oraz jakie przysługują Akcjonariuszom prawa w tym zakresie.


Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


Podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy


Dematerializacja akcji