Klauzula informacyjna dla korzystających z formularza kontaktowego na stronie internetowej ZPC SKAWA S.A.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Zakładach Przemysłu Cukierniczego „SKAWA” S.A. (dalej: ZPC „SKAWA” SA, Spółka)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZPC „SKAWA” SA z siedzibą w Wadowicach adres: 34-100 Wadowice, ul. Młyńska 66
 2. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail  iod@skawa.com.pl  lub telefonicznie:  33 823 30 71 wew. 109
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu:
 • podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę  takich jak odpowiedzi na Pani/Pana zapytania przesyłane drogą elektroniczną lub prowadzenie korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • przesyłania informacji handlowych, pod warunkiem wyrażenia w treści wiadomości zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w tym właśnie celu.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi w zakresie hostingu systemów lub narzędzi informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych.
 2. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu trwania relacji biznesowych lub przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Spółka i jakie mogą być podnoszone wobec Spółki.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania oraz:
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych – z zastrzeżeniem przepisów ustaw i rozporządzeń ograniczających te prawa;
 • prawo do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, gdy przetwarzanie dokonywane jest na podstawie zgody;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o przetwarzaniu danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem podjęcia korespondencji z Państwem.
 2. ZPC „SKAWA” SA nie podejmuje żadnych decyzji, które opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.